Knatten Barnehage

Barnehagen ligger idyllisk til på Gjeving, som er et tettsted i Tvedestrand kommune, som igjen ligger i Agder fylke. Da barnehagen ble etablert av noen foreldre i 1978, var det nok få som tenkte seg at den pr 2020 skulle bli 42 år gammel, og Tvedestrands eldste barnehage. Mengden fastboende på Gjeving med omegn har vært variabel opp igjennom åra, og barneantallet hos oss har fulgt disse variasjonene. Barnehagen er godkjent for 36 plasser.

Barnehagen er foreldreeid, og foreldrene samarbeider for å drive barnehagen. Fordi Knatten ligger så flott til mellom sjø, skog og fjell, er naturen en av våre viktigste opplevelses- og læringsarenaer. Dette fremheves også i Årsplanen hvert år. Vi har egen båt og bruker den mye når det blir varmt i været!

Vi er medlem i Private Barnehagers Landsforbund – Arbeidsgiverseksjonen. PBL gir medlemsbarnehagene råd og veiledning i alle typer spørsmål knyttet til drift av barnehager, rådgiving om forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, samt veiledning og råd om tariffavtalen. PBL inngår også sentrale tariffavtaler med arbeidstakerorganisasjonene. PBLs hoved- og hovedtariffavtale omhandler blant annet lønn, permisjonsvilkår, arbeidstidsbestemmelser, pensjonsavtaler og forsikring.

Som et ytterligere ledd i vårt ønske om å gi de ansatte gode arbeidsdager, er vi også IA-bedrift. Det betyr i korte trekk at vi har en samarbeidsavtale med NAV hvor vi kan ta i bruk virkemidler som gjør det lettere for våre ansatte å være i jobb, enten det dreier seg om over kortere tid eller lengre perioder dersom de har behov for tilrettelegging. Noen av disse virkemidlene er tilretteleggingstilskudd, honorar til bedriftshelsetjeneste eller utvidet egenmelding.
Våre vedtekter kan du lese her: Vedtekter for Knatten Barnehage

Ønsker du mer informasjon om oss? Ta gjerne kontakt!